ÇOMÜ Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyonunu Aldı - Adresrehberin.com
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...

ÇOMÜ Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyonunu Aldı

Uluslararası tanınırlığı olan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ile Türkiye’deki üniversitelerin dünyadaki görünürlüklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından içerisinde yurtdışından değerlendiricilerin ve öğrencilerin de yer aldığı bağımsız değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülen KAP; Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA), Amerikan Yükseköğretim Akreditasyon Kurulu (CHEA), Amerikan Yükseköğretim Akreditasyon Kurulu (CHEA), İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Derneği (IQA), Yüksek Öğrenimde Uluslararası Kalite Güvence Ajansları Ağı (INQAAHE) vb. önemli kuruluşlar tarafından da tanınmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanarak, uluslararası görünürlüğüne katkı sunmakta ve yükseköğretim öğrencilerinin diplomalarının uluslararası geçerliliğinin arttırılmasına da destek olmaktadır.

2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına Ülkemizdeki yaklaşık 210 üniversiteden 60’ı aşkın yükseköğretim kurumu başvurdu ancak bunlardan sadece 11’i (Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TED Üniversitesi) kurumsal akreditasyon almaya hak kazandı.

2016 yılından günümüze yükseköğretimde kalite güvence ve kurumsal akreditasyon çalışmalarını yürüten ÇOMÜ Rektörlüğü de 15 Nisan 2021 tarihli Senato kararı ile YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına başvurdu. 2021 yılında Üniversitemizin de arasında bulunduğu 23 yükseköğretim kurumu Kurumsal Akreditasyon Programına başvurmuşsa da bunlardan sadece 12’sinin (Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi) başvuruları uygun bulundu.

Değerlendirme süreci nihayete eren bu kurumlar arasından Üniversitemizin de arasında bulunduğu sadece 5 yükseköğretim kurumu (Başkent Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi) 27 Nisan 2022 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Kurumsal Akreditasyon almaya layık görüldü.

ÇOMÜ Kalite Güvence Komisyonu ve Kalite Güvence Ofisi koordinatörlüğünde yürütülen kurumsal akreditasyon çalışmaları çerçevesinde Üniversitemizde sadece 2021 yılında 130 kalite toplantısı, 170 iç ve dış paydaş toplantısı, 40 mezun toplantısı, akademik ve idari personele yönelik 80 hizmet içi eğitim ve oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 270 bütçeli ve bütçesiz sosyal sorumluluk projesi yapıldı. Birçok ISO belgesi alınmasının yanı sıra 10 lisans programı da program akreditasyonuna sahip oldu. ÇOMÜ 2021 TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksine 45. sıradan girdi. ÜNİAR sonuçlarına göre öğrenci ve personel memnuniyet oranlarının giderek yükseldiği ÇOMÜ’de birçok üniversite-sanayi işbirliği protokolü yapıldı. 2021 yılında kurum tarihinin en yüksek Web Of Science (794) yayın sayısına ulaşıldı, birçok patent tescil aldı ve ödüle layık görüldü. Ayrıca Balkanlara yönelik aktif araştırma ve çalışmaların  da yürütüldüğü ÇOMÜ’de yapılan tüm bu çalışmalar künyeli kanıtları ile birlikte ortaya konuldu.

ÇOMÜ 30. Yılında Türkiye’deki 210 üniversite arasından Kurumsal Akreditasyon alabilen  ilk 16 yükseköğretim kurumu arasına girerek büyük bir başarı elde etti.

Ülkemiz genelinde kurumsal akreditasyona sahip 16 Üniversitenin yaklaşık yarısının koşullu akreditasyon aldığı görülmektedir. ÇOMÜ’de iki yıl süre ile koşullu akreditasyon almış olup iki yılın sonunda mevcut eksikliklerini gidererek beş yıllık tam akreditasyon almayı hedeflemektedir.

Ayrıca Üniversitemiz Önlisans, Lisans, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar yapılması kapsamında ISO 29990: 2010 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi ve ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kalite belgelerini almayı da başardı. Bu sayede diplomalarımızda kurumsal akreditasyon, ISO, ECTS, TYÇ ve AYÇ logoları da yer alacak. Böylelikle Üniversitemizin, YKS kılavuzunda Kurumsal Akreditasyonu bulunan üniversiteler arasında yer alacağından yurtiçi ve yurtdışından daha yüksek puanlı öğrencilerin tercih edebileceği bir üniversite olması hedeflenmektedir.


Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Adresrehberin.com

Bu ilan adresrehberin.com editörleri tarafından ücretsiz olarak listelenmiş olup ilanı sahiplenmek,bildirmek vb. tüm işlemler için lütfen destek@adresrehberin.com mail adresi üzerinden iletişime geçin.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.